top of page

Döngüselliğe Giden Yolda: Her Şirketin Atması Gereken 5 Adım

Döngüsel bir modele geçiş nasıl harekete geçirilir? Döngüyü kapatmak ne anlama geliyor? Moda endüstrisi yeni bir tüketim kültürüne hazır mı?

İyi bir döngüsel strateji, dayanıklılık, geri dönüştürülebilirlik, onarım, yeniden kullanım, eko-tasarım ve araştırma gibi yönleri vurgulayarak geleneksel olarak giysilere verilen değeri geri kazanmaya çalışmalıdır.


Modanın en büyük sorunu olan aşırı tüketim:


Tüketici eğilimleri , 2050'de, mevcut miktarın üç katından fazla olan 160 milyon tonluk tahmini toplam giyim satışı ile giyim talebinin hızla artmaya devam edeceğinin sinyalini veriyor. Giysi üretmek için kullanılan malzemenin %1'inden daha azı yeni giysilere dönüştürüldüğünde, tekstil üretimi için kullanılan malzemenin %87'si çöplüklere gitmiş oluyor. Dünya genelinde giysilerin yeniden kullanımı son 15 yılda %36 oranında düştüğünde sorun daha da belirginleşiyor.


Moda endüstrisinin lineer üretim sistemi, yalnızca birçok çevresel ve atık yönetimi sorununun nedeni değil, aynı zamanda modelin verimsizliği de önemli yıllık ekonomik kayıplara neden oluyor.

Tekstil sektöründeki aşırı tüketim, aşırı üretim ve sorumluluk eksikliği konusunu basitçe gündeme getirmek, tüm sektörü savunmayı gerektiriyor. Ancak buna neyin sebep olduğu, potansiyelimiz ve onu değiştirmedeki eksikliklerimiz hakkında net bir şekilde konuşamazsak sektörü dönüştüremeyiz. Üretim uygulamalarındaki değişikliklere üretim hacmindeki azalmalar eşlik etmiyorsa, artan sayıda sürdürülebilirlik çabası anlamsızdır. Bu anlamda, etik, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir üretim ve tüketim modeli istiyorsak, modanın kârlılığını yeni ürünlerin satış hacminden ayırmak acil bir ihtiyaçtır. Çözüm, sorumlu ve döngüsel olarak nasıl üretileceğini ve tüketileceğini öğrenmekle başlamaktır.


Sorunu tek bir temel önermede özetlemek: Döngüsel bir modele geçiş bir zorunluluktur!


Devam etmeden önce, biraz bağlam sunalım. Döngüsel ekonomi nedir? Döngüsel ekonomi, katma değer yaratmak için mevcut malzeme ve ürünleri mümkün olduğunca çok kez paylaşmayı, kiralamayı, yeniden kullanmayı, tamir etmeyi, yenilemeyi ve geri dönüştürmeyi içeren bir üretim ve tüketim modelidir . Bu sayede ürünlerin yaşam döngüsü uzar. Uygulamada, israfı en aza indirmeyi içerir. Büyük miktarlarda ucuz ve kolay erişilebilir malzeme ve enerji gerektiren “tek kullanım” konseptine dayanan geleneksel doğrusal ekonomik modelle çelişmektedir. Döngüsellik, kârlılığını korurken yeni sosyal taleplere, atık düzenlemesi ve döngüsellik yönetimine ilişkin mevzuata yanıt vermesi gereken şirketler için büyük bir zorluktur.

Döngüsel ekonomi hakkında yazdığım yazılara bir bak!

Döngüsel Tekstil YolculuğuDöngüsel bir modele yönelik eylem planı


Döngüsel bir modele doğru kapsamlı bir değişim gerçekleştirmek için moda endüstrisinin üretim, dağıtım ve tasarım modelini risk değerlendirmesi, değiştirme, azaltma ve yenilemeye dayalı 5 aşamadan oluşan bir eylem planı üretmesi gerekiyor:

Çözüm, sorumlu ve döngüsel olarak nasıl üretileceğini ve tüketileceğini öğrenmekle başlar.

 • Aşama 1: Kullanılan her malzeme, süreç ve mantıksal sistemdeki döngüsellik risk düzeyini değerlendirin.

 • Aşama 2 : Döngüselliğe uygun olmayan süreçlerden, malzemelerden ve lojistik sistemlerden kaçının ve değiştirin.

 • Aşama 3 : Döngüselliğe uygun olmayan tüm süreçleri, malzemeleri ve lojistik sistemleri azaltın.

 • Aşama 4 : Pazar alternatiflerine göre yenileyin.

 • Aşama 5: Tüketiciyi kendi tüketim modellerinde bir değişikliğe doğru yönlendirin.

Süreçleri, malzemeleri nasıl değiştiriyoruz ve piyasa şu anda hangi çözümleri sunuyor?


Pratik örneklere birbirini tamamlayan iki perspektiften bakalım: Döngüyü kapatmak ve akışı yavaşlatmak. Döngüyü kapatmak, değer zincirine yeniden dahil edilmelerini kolaylaştırarak kaynak tüketimini en aza indirmek anlamına gelir. Döngüyü yavaşlatmak, tasarım ve imalatın yanı sıra kıyafetleri tüketme, kullanma ve yeniden kullanma şeklimize yeni bir yaklaşım benimseyerek bir ürünü üretme ve tüketme döngüsünü yavaşlatmak anlamına gelir.


Döngüyü kapatmak için çözümler


Biyobozunurluk: Biyobozunur bir malzeme, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar tarafından kısa sürede besinlere, karbondioksite, biyokütleye ve suya parçalanabilir. Yeryüzündeki malzemelerin büyük çoğunluğu biyolojik olarak parçalanabilir. Sorun şu ki, plastik gibi malzemelerin parçalanması bin yıl sürüyor. Peki "biyolojik olarak parçalanabilen" malzeme ne anlama geliyor? Nispeten hızlı bir şekilde biyolojik olarak bozunduğunu öne sürüyor, ancak oran, toprak bileşimi ve sıcaklık gibi farklı faktörlere bağlı. Genel olarak konuşursak, pamuk ve yün gibi doğal liflerin polyester gibi fosil bazlı polimer malzemelerden daha hızlı bozunma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz, ancak suni ipek gibi belirli polimerler bir istisnadır. Bununla birlikte, malzemelerin biyolojik olarak parçalanabilirliği, dış koşullar tarafından hızlandırılabilir veya uzatılabilir.


Döngüsellik için tasarım : Döngüsellik için tasarım yapmak , 5 temel noktayı dikkate alarak nihai ürünün %100 geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak anlamına gelir: karışık bileşimler içermeyen nanomalzemeler kullanmak, tek renk kullanmak, cilaları ve kaplamaları sınırlamak, asılı etiketlerin kullanımını sınırlamak ve paketleme ve tek kullanımlık ve kolayca çıkarılabilen aksesuarların kullanılması.


Geri dönüşüm: Geri dönüşüm, bir ürünü veya materyali, daha sonra yeni ürünler yapmak için kullanılan hammaddelerine ayırmak anlamına gelir. Farklı lif türlerini geri kazanmak için farklı teknolojiler mevcuttur ve teknolojiye bağlı olarak ürün, yukarı çevrim uygulamalarında, yeni malzemeler için yeni bir iplik olarak veya aşağı çevrim uygulamalarında, eğrilmemiş ürünlerde kullanılabilir. (Kompozit malzemeler ve yalıtım malzemeleri vs.) Farklı lif türleri için farklı işlemler vardır, ancak temelde iki tür geri dönüşüm tanımlayabiliriz: mekanik geri dönüşüm ve kimyasal geri dönüşüm. Bugün, işlemeden önce fermuarları, düğmeleri vb. çıkarmak gibi mekanik tekstil geri dönüşümü açısından çözmemiz gereken büyük teknolojik zorluklar veya ayırma tesislerinde hala yeterince yetenekli olmayan elyaf karışımının türüne göre ayırma teknolojisi var. Öte yandan, kimyasal geri dönüşüm, Ar-Ge'nin çok erken bir aşamasındadır.

Akışı yavaşlatan çözümler


Dayanıklılık: Amaç, hem geleceği hem de bugünü göz önünde bulundurarak zaman içinde dengeli bir gelişim gösteren ürünler tasarlamak; tasarımcıların sorumluluklarını üstlenmeleri, kararlarının etkisini anlamaları ve eko-tasarım ilkelerini dayanıklılık ve malzeme seçimine uygulamaları gereken bir vizyon.


Yeniden satış ve kiralama: Kiralama ve yeniden satış, döngüsel bir iş modelinin temel unsurları olarak tutulur ve markalar, bu yeni iş modellerini anlamak ve bu modellerde yer almaya hazır olmak için çabalarını müşterileriyle nasıl konuşacaklarına yöneltiyor. Rent the Runway, Thredup , The RealReal gibi platformlar bu iki alanda da başarı örnekleridir.


Abonelik (hizmet olarak giyim): Caastle gibi kiralama abonelikleri, müşterilerin dönüşümlü bir giysi seçkisini ödünç almak için düzenli bir ücret ödediği bir modeldir. Aynı zamanda marka keşfi ve satın alma için bir kanaldır ve müşteriler saklamak istedikleri ürünleri bile satın alabilirler. Ortalama olarak, bu iş modelindeki aboneler ilk yıllarında 54 yeni marka deniyor, bu nedenle döngüsellik açısından anlamlı olduğu kadar markaların karlılığı ve reklamı için de iyi. Bir kiralama veya abonelik modeli sunmak, marka bağlılığını ve karlılığı artırabilir, ancak lojistik, fiyatlandırma ve pazarlama için yeni yaklaşımlar gerektirir.


Onaran, yeniden kullanan ve geri dönüştüren toplama programları. Daha az giysinin çöplüklerde çöpe dönüşmesi için kullanılmış giysileri yeniden satmak, onarmak veya geri dönüştürmek için toplama girişimi. Toplama programları genellikle döngüselliği teşvik ettiği için övülür. Bununla birlikte, toplanan maddeler sıklıkla çöplüklere gider veya gözetim olmaksızın, giysilerin giderek çöplükleri doldurduğu, su yollarını tıkadığı, çöplüklerde yangınlara neden olduğu ve kıyıları harap ettiği Gana gibi ikinci el giysi alan ülkelere ihraç edilir. Afrika, Avrupa'dan daha fazla ikinci el giysi ithalatını kabul etmeyeceği konusunda şimdiden uyardı. Toplama programları, toplanan ürünlerin çoğunun ömrünü uzatmak için onarılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamalıdır.


Özetle, model değişikliği derin, geniş kapsamlı kurumsal, yapısal ve kültürel bir değişim gerektirir. Bu değişim, orta vadeli hedef ve uzun vadeli vizyona dayalı güçlü bir strateji belirlenerek gerçekleştirilebilir. Önemli noktaları not alın ve değişim için ilk adımlarınızı bugün atın!

 • Döngüyü kapatmayı ve akışı yavaşlatmayı düşünün

 • Eko-tasarım ilkelerini uygulayın

 • Uzun ömürlü, değerli giysiler tasarlayın.

 • Yeni iş modelleri için bir taahhütte bulunun.

 • Yenilenebilir, biyolojik olarak parçalanabilir ve güvenli malzemeler ve süreçler seçin.

 • Sürdürülebilir bir tüketim modelini teşvik edin

Kendi ikiyüzlülüğümüzle yüzleşmek, bize gözlerimiz açıkken yaşamanın ne kadar zor olduğunu hatırlatır. Gözlerimizi açalım. Tüketim modelini sürdürülebilir ve döngüsel modaya dönüştürmek, pazar payını artırmak, sorumlu davranmak ve çevresel etkiyi azaltmak için bir fırsattır.


Yazımızı beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı ve diğer Döngüsel Ekonomi yazılarımızı okumayı unutmayın!


102 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page