top of page

Döngüsellik Boşluğu Raporu 2021

İnsanlık, dünyanın bize verdiği kaynakların ötesinde yaşıyor. Sınırlı kaynakları kullanımımız sürekli artıyor ve bunun sonucu dünya ısınmaya devam ediyor. Bu durumu düzeltmek için zamanımız giderek azalıyor


Covid-19 salgınından bu yana insanlık farkına varmaya başladı. Salgın mevcut doğrusal sistemimizin kırılganlığını ortaya çıkardı. Döngüsellik Boşluğu Raporu'nun 2021 baskısı, döngüsel ekonominin iklim azaltma gündemi için sahip olduğu devasa sinerjik ve dönüşümsel gücü nicelleştiriyor. Küresel kaynak kullanımımız ve tüketimimiz konusunda daha akıllı hale gelerek, dünyanın genişleyen Döngüsellik ve Emisyon Boşluklarını kapatabileceğimizi savunuyor. Her iki boşluğu birlikte kapatmak, bizi Paris Anlaşması'nın hedefine doğru sağlam bir şekilde geri getirecektir: Isınmayı 2 derecenin altında sınırlamak.Her yıl küresel ekonomiye 100 milyar ton malzeme giriyor. Bu malzemeler ekonomimize akıtılıyor ve hayatımıza devam etmemizi sağlıyor. Ancak bu devasa miktarın sadece %8,6'sı ekonomiye geri döndürülüyor. En azından son 200 yıldır, küresel tüketimin ve kaynak kullanımının ayırt edici özelliği, yerinde bir şekilde "al-yap-at: doğrusal bir ekonomi" olarak tanımlanabilir. Bu model muazzam bir büyümeyi mümkün kılmış olsa da, tanımlayıcı bir özellik ne yazık ki gezegen sağlığına zarar veren aşırı tüketim olmuştur. Ayrıca, nüfusun bir kısmına refah getirmesine rağmen, bazen küresel sosyal eşitlik de olumsuz etkilenmiştir. Dünyanın birçok yerinde lineer aşırı tüketim fiilen bir norm haline gelirken, başka yerlerde asgari yaşam standartlarına bile ulaşılamıyor.


2017 yılında ilk defa 1 derecelik küresel ısınmaya neden olan insan faaliyetleri eşiğini geçtik. 2020'de 1.1 dereceye ulaştı. Bugüne kadar son 5 yılda art arda rekor kırdı ve sıcaklıklarda ki küresel artışın bu yüzyılda 3.2 dereceye çıkması bekleniyor. 3 derecelik bir ısınma durumunda, dünya, tümü nüfusları yerinden eden ve gıda güvensizliğini artıran sel, kuraklık ve orman yangınları gibi aşırı iklim koşullarında boğulma riskiyle karşı karşıyadır.


Bununla birlikte, iklim bozulması konusunda küresel olarak eşgüdümlü eylemler gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği'ne göre 2015 yılında; Paris Anlaşması'nı 196 ülke imzaladı. Dünya çapında iklim eylemi belirlendi: bu yüzyıldaki ortalama küresel sıcaklık artışını 2 derecenin çok altında sınırlayarak iklim değişikliğinin azaltılması; düşük gelirli ülkelere destek ve iklim hedeflerinin şeffaf raporlanması gibi aksiyonlar alındı. Bununla birlikte, dünya için ulusal iklim vaatleri (NDC'ler) biçiminde hazırlanan planların, 2 derecelik hedefin çok altında olduğunu raporda ki verilerden anlayabiliyoruz.

Sonuç olarak, 2021 iklim eylemi için çok önemli bir yıl oldu ve en önemlisi bu yıl aldığımız kararlar gelecekteki iklimimizi şekillendirecek.


SONUÇ ARACI OLARAK DÖNGÜSEL EKONOMİ


İnsanlık şimdi kendisini tarihi bir ekonomik ve kültürel yol ayrımında bulmaktadır. Sonuçların farkında olarak ve varsayılan olarak sorumlu olarak, bozuk doğrusal modelimizde ince ayar yapmaya ve kurcalamaya devam ediyor muyuz? Yoksa arzu edilen ve gerçekleştirilebilir bir paradigma değişikliğini sürdürmek için taze zihinler ve yeni araçlarla döngüsel ekonomi gibi yeni bir modele mi geçiyoruz?


Döngüsel ekonomi, temel atıkları ve kirliliği tasarladığı, ürünleri ve malzemeleri kullanımda tuttuğu ve doğal sistemleri yeniden oluşturduğu için toplumumuzun sistemik dönüşümü için söz veriyor. Bununla birlikte, döngüsel ekonomi aynı zamanda genişleyen bir etkiye sahip bir eylem gündemidir. Bu durum kaynak verimliliğinin çok ötesindedir.


Çok paydaşlı bir model olarak, sistem odaklı yaklaşımı, evrensel toplumsal ihtiyaçlara hizmet etme kapasitesini ve kabiliyetini artırır. Bu döngüsel çerçeve, kaynaklara daha uyumlu, insan merkezli bir gelecek vizyonuyla uyumludur. Ama oraya ulaşmak kolay olmayacaktır.


Tam bir döngüsel geçiş, sistem tasarımında yaratıcı yenilikleri, değer zincirleri arasında ve içinde birden çok paydaş arasında titiz bir işbirliğini gerektirir. Değişim zor olabilir ama gereklidir. Döngüsellik Boşluğunu kapatmak, daha fazla ve hızlandırılmış çevresel bozulma ve sosyal eşitsizliği önleme hedefine hizmet eder. Dünyayı, insanlık için ekolojik olarak güvenli ve sosyal olarak adil işleyen bir alana doğru hareket ettirirken, döngüsel ekonomi kritik bir yoldur.


Circularity Gap 2021 raporunda, emisyonların büyük çoğunluğunun (%70) malzeme taşıma ve kullanımı ile ilişkili olduğu bulunmuş ve daha azıyla daha fazlasını yapmayı hedefleyen döngüsel ekonomi stratejilerinin emisyon azaltmada açık ve gerekli rolünü ortaya konmuş.


7 TOPLUMSAL İHTİYAÇ VE İSTEK


KONUT: En büyük kaynak ve emisyon ayak izini temsil eden ihtiyaç, özellikle düşük gelirli ülkelerde konutların inşası ve bakımı içindir.


BESLENME: Ekinler ve hayvancılık gibi tarım ürünlerini içeren beslenme ihtiyacı da geniş bir ayak izine sahiptir. Ekonomimizde kısa ömürlü gıda ürünleri üretimden sonra hızla tüketilmektedir.


HAREKETLİLİK : Hareketlilik ihtiyacımız önemli bir kaynak ve emisyon ayak izi kaplıyor. Özellikle, iki kaynak türü kullanılır: ulaşım teknolojileri ve arabalar, trenler ve uçaklar gibi araçlar inşa etmek için malzemeler; artı, ağırlıklı olarak, onlara güç sağlamak için yakılan fosil yakıtlar.


SARF MALZEMELERİ: Sarf malzemeleri, buzdolabı, giysi, temizlik maddeleri ve boyalar gibi, genellikle kısa ila orta ömürleri olan çeşitli ve karmaşık bir ürün grubudur. Giysiler de dahil olmak üzere tekstiller ayrıca pamuk, polyester gibi sentetik malzemeler, boya pigmentleri ve kimyasallar gibi farklı kaynakları tüketir.


HİZMETLER: Hizmetlerin topluma sunumu, eğitim ve kamu hizmetlerinden bankacılık ve sigortacılık gibi ticari hizmetlere kadar uzanmaktadır. Malzeme ve emisyon ayak izi toplamda mütevazıdır ve tipik olarak profesyonel ekipman, ofis mobilyaları, bilgisayarlar ve diğer altyapıların kullanımını içerir.


SAĞLIK: Genişleyen, yaşlanan ve ortalama olarak daha müreffeh bir nüfusla birlikte sağlık hizmetleri küresel olarak artmaktadır. Binalar bir yana, tipik kaynak grupları, röntgen makineleri, ilaçlar, hastane donanımları (yataklar), tek kullanımlık malzemeler ve evde bakım ekipmanları gibi sermaye ekipmanının kullanımını içerir.


İLETİŞİM: Kişisel mobil cihazlardan veri merkezlerine kadar çeşitli ekipman ve teknolojinin sağladığı iletişim, günümüz toplumunun her zamankinden daha önemli bir yönü haline geliyor. Artan bağlanabilirlik aynı zamanda dijitalleşmenin fiziksel ürünleri gereksiz hale getirebileceği veya sarf malzemeleri, bina stoğu veya altyapı dahil olmak üzere mevcut varlıkların çok daha iyi kullanılmasını sağlayabileceği döngüsel ekonominin bir etkinleştiricisidir.


BOZMAK: DÖNGÜSEL EKONOMİNİN TEMEL ELEMANLARI


Döngüsel ekonomi, belirli bir son noktadan ziyade bir dönüşüm süreci olan dinamik sistemleri varsayar. DISRUPT modeli ona yön verir.


Geleceğe Yönelik Tasarım: Uygun bir kullanım ömrü ve daha uzun süreli kullanım için doğru malzemeleri kullanmak için tasarım sürecinde sistematik bir bakış açısı benimseyin.


Dijital Teknolojiyi Dahil Edin: Kaynak kullanımını izleyin ve optimize edin ve dijital, çevrimiçi platformlar ve teknolojiler aracılığıyla tedarik zinciri aktörleri arasındaki bağlantıları güçlendirin.


Halihazırda Var Olanı Sürdürün ve Koruyun: Kullanım ömürlerini en üst düzeye çıkarmak ve uygun olduğunda geri alma stratejileri aracılığıyla onlara ikinci bir hayat vermek için kullanımdaki kaynakları koruyun, onarın ve yükseltin.


Atığı Kaynak Olarak Kullanın: Atık akışlarını ikincil kaynak kaynağı olarak kullanın ve yeniden kullanım ve geri dönüşüm için atıkları geri kazanın.


Yenilenebilir Kaynaklara Öncelik Verin: Yenilenebilir, yeniden kullanılabilir, toksik olmayan kaynakların malzeme ve enerji olarak verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayın.


Ortak Değer Yaratmak için Ekip Oluşturun: Şeffaflığı artırmak ve ortak değer yaratmak için tedarik zinciri boyunca, kuruluşlar içinde ve kamu sektörü ile birlikte çalışın.

Kaynak:

https://www.circle-economy.com/resources/circularity-gap-report-2021
62 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page