top of page

Better Cotton Initiative (BCI)

BCI Nedir?

Uluslararası kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan BCI, dünyadaki en büyük pamuk sürdürülebilirlik programıdır. BCI üreticiden perakendeciye kadar birçok farklı paydaşın bir araya gelip, ortak hareket ederek pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı ve sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen çok paydaşlı, uluslararası bir insiyatiftir. Bu hedefin gerçekleşmesi için BCI’ın yaklaşımı çiftçiyi gerekli bilgi, beceri ve araçla donatarak tarım uygulamalarini sürekli iyileştirmektir. Böylece zirai ilaç kullanımı, su kaynaklarının etkin kullanımı, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve tarım çalışanlarının refahının arttırılması gibi konularda çiftçinin uluslararası tanınmış standartlara uygun üretime ulaşması sağlanır.Better Cotton, BCI’ın üretim ilkeleri doğrultusunda BCI standartlarına göre yetiştirilmiş pamuktur. BCI lisansı alan çiftçiler, ürettikleri pamuğu Better Cotton olarak satabilirler. Kalite açısından aynı bölgede yetiştirilen Better Cotton ile konvansiyonel pamuğun herhangi bir farkı yoktur. "Better Cotton"a "Better" dememizin sebebi, üretilen pamuğun kalitesinden dolayı değil, pamuğun yetiştirme yöntemlerinden dolayıdır.Herşey Nasıl Başladı?

2005 yılında WWF liderliğindeki emtia uzmanlarından oluşan çok paydaşlı bir "yuvarlak masa", her sektörde sürdürülebilirliğin geleceğini tartışmak için bir araya gelmiştir. Fikirlerden biri de Better Cotton Initiative'dir (BCI). Adidas, Gap, H&M, Interchurch Kalkınma İşbirliği Teşkilatı (ICCO), Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP), International Finance Corporation, IKEA, Organic Exchange, Oxfam, Pesticides Action Network (PAN) UK ve WWF gibi kuruluşlar destek sözü vermiştir. 2006-2009 yılları arasında bir ekip, yetiştiricileri ve çevreleri için daha iyi olan Better Cotton - pamuğun arz ve talep potansiyelini incelemiş, küresel ve sivil toplum kuruluşları ve markalar ilgilerini dile getirmiştir. 2009 yılında BCI resmen başlatılmış ve ilk Better Cotton küresel standardı yayınlanmıştır.


Better Cotton Üretim İlkeleri

Better Cotton aşağıda belirtilen ilkeleri yerine getiren üreticiler tarafından yetiştirilir:

  • Ürün koruma uygulamalarının negatif etkilerini en aza indiren,

  • Suyu etkin kullanan ve suyun erişebilirliğine önem veren,

  • Toprak sağlığına önem veren,

  • Doğal yaşamı koruyan,

  • Lif kalitesine önem veren,

  • İnsana yakışır iş uygulamalarını yaygınlaştıran,

  • Etkin bir yönetim sistemi uygulayan.Better Cotton Standart Sistemi

Better Cotton Standart Sistemi, sürdürülebilirliğin üç sütununu da kapsayan sürdürülebilir pamuk üretimine bütünsel bir yaklaşımdır; çevresel, sosyal ve ekonomik. İlkeler ve kriterlerden, sonuçları ve etkileri gösteren izleme mekanizmalarına kadar her bir unsur, Better Cotton Standart Sistemini ve Better Cotton ile BCI'ın güvenilirliğini desteklemek için birlikte çalışır. Sistem, iyi uygulamaların değişimini sağlamak ve Better Cotton'ı sürdürülebilir bir ana ürün olarak oluşturmak için toplu eylemin ölçeğini büyütmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır.
Bütünsel Bir Küresel Standart

Bugün Better Cotton, dünya çapında 23 ülkede yetiştirilmektedir ve küresel pamuk üretiminin %23'ünü oluşturmaktadır. 2019-20 pamuk sezonunda 2.4 milyon lisanslı Better Cotton Çiftçisi, 6.2 milyon metrik ton Better Cotton üretmiştir. Ancak, bu çiftçiler hikayenin sadece bir parçası. Son on yılda, dünya çapında yaklaşık 4 milyon insan –çiftçiler, tarım işçileri, ortak ekiciler– daha sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitim almıştır.


Better Cotton'ın nerede yetiştiği sadece bir coğrafya meselesi değildir. Avustralya, Brezilya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çiftlik endüstriyel bir işletme olabilir. Afrika, Hindistan veya Pakistan'ın bazı bölgelerinde, 20 hektardan daha az arazi üzerinde çalışan küçük bir küçük toprak sahibi de olabilir. Önemli olan, Better Cotton'ın yetiştirildiği her yerde bütünsel bir küresel standart olarak, Better Cotton olarak adlandırılabilmesi için belirlenen çevresel, ekonomik ve sosyal kriterleri karşılamasıdır.


2019-2020 Better Cotton Üretimi


Dünya Çapında BCI Lisanslı Çiftçiler 

Kaynakça

  • İyi Pamuk Uygulamaları Derneği. "Better Cotton". 06.12.2021. https://iyipamuk.org.tr/Home/Detail/7476/better-cotton

  • Better Cotton. "Better Cotton". 06.12.2021. https://bettercotton.org/tr/

  • SARAL Kerem, BCI Bilgilendirme Forumu, 19-23.10.2015

45 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page