top of page

Textile Journey

​Tekstilin geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğuna ve sonsuz malzeme imkanlarıyla gelecekte de gelişerek hayatımızda olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir bir tekstil sektörü için geçmişi sorguluyor, bugünü keşfediyor ve geleceği paylaşıyoruz.

Image by Nickolas Nikolic

​Tekstilin geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğuna ve sonsuz malzeme imkanlarıyla gelecekte gelişeceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir bir tekstil sektörü için geçmişi sorguluyor, bugünü keşfediyor ve geleceği paylaşıyoruz.

​Performans ve teknik tekstiller dünyası hakkında bilgi kaynağı.

Image by Tolga Ulkan

Makalelerimizle sistem düşüncesinin gücünü keşfedin, sürdürülebilirlik hakkında öğrenin ve döngüsel ekonomiyi oluşturmaya yardımcı olmak için yaratıcı problem çözme becerilerinizi geliştirin.

1_6BTsp4Z72YfoGwlsMXs3pQ.jpeg

MANİFESTO

​"Tekstil Yolculuğu" 21. yüzyıl tekstil mühendisliğinin bir özetidir.  Amacımız, tekstil teknolojisinin geçmişini sahiplenmek ve geleceğini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Teknik Tekstiller doğrultusunda yeniden konumlandırmaktır.

bottom of page