top of page

Yaşam Döngüsü Analizi ile Düşünme Rehberi

Güncelleme tarihi: 22 Kas 2021

Üretilen her şey bir dizi yaşam döngüsü aşamasından geçer. Ekonomimizde hareket eden materyallerin bir sonucu olarak hangi etkilerin meydana geldiğini anlamanın bilimsel sürecine Yaşam Döngüsü Analizi denir.


Teorik olarak Yaşam Döngüsü Analizi bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılır. Söz konusu çevresel etkiler iklim değişikliği, stratosferik ozon tabakasındaki incelme, ötrifikasyon, asidifikasyon, toksik emisyonlar gibi doğal kaynak tüketimi bazlarında değerlendirilir.


Yaşam Döngüsü Analizi (LCA), bir şeyi var etmeye giden tüm girdileri parçalayan ve bunun sonucunda ortaya çıkan çıktılara bakmaya yönelik karmaşık, derinlemesine ayrıntılı bir süreçtir.
Yaşam Döngüsü Analizine Hızlı Bir Giriş

Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürünün, sistemin veya hizmetin çevresel etkilerini değerlendiren bilimsel bir süreçtir. ISO standartları Yaşam Döngüsü Analizi için özel bir seriye sahiptir ve Yaşam Döngüsü Analizi için yaygın olarak kullanılan ve kabul edilen standartlar ISO 14040 ve 14044’tür.


Yaşam döngüsü düşüncesinin temel bileşenleri

Bu tür düşünme, net bir çerçeveleme ve keşfettiğiniz şeyi, neden ve nasıl yapacağınızı netlik ve şeffaflık sağlamak için ifade etme becerisi gerektirir. Bu nedenle Yaşam Döngüsü Analizi ile çalışmanın net bir hedefi ve değerlendirme için bir kapsamı vardır, bu da bir sistem sınırının oluşturulmasına izin verir.

'Amaç ve kapsam', çalışmanın gerçekleştirildiği çerçevedir.

Yaşam Döngüsü Analizleri tamamen işlevsel birimlerle ilgilidir - işlevselliği elde etmek için yapmanız gerekenler - Bir hamburger yapmak için; ağaçları kesmeniz, bir fabrika çiftliği kurmanız, yetiştirmeniz ve inekleri beslemeniz, inekleri büyütmeniz, onları öldürmeniz ve ardından diğer tüm nakliye, paketleme aşamalarıyla birlikte eti işlemeniz gerekir. Tüm bu faaliyetler - enerji, su ve tabii ki inekler gibi - girdiler gerektirir ve bu nedenle istenen ham ürünle birlikte atık ve emisyonlar dahil çıktılara sahiptir. Ve bunların hepsinin çevre üzerinde etkileri var.


Ürününüzün tüm yaşam döngüsünü neden anlamalısınız?

Öncelikle, bir şeyler üreten sektörlerden herhangi birindeyseniz, o zaman LCA verilerini kullanmanın yanı sıra sizin ekolojik etkilerinin temelini anlamanıza yardımcı olacak uzmanları işe almalısınız. ( Levis'in bu örneğine bakın ).


Yaşam Döngüsü Analizi verileri her zaman ürünün tüm ömrü boyunca olmalıdır. Ancak daha sonra anlatacağım üzere Yaşam Döngüsü Analizi çalışmaları yaşam döngüsünün hangi aşamasında yapıldığına bağlı olarak “beşikten mezara”, “beşikten kapıya”, “beşikten beşiğe” ve ”kapıdan kapıya” olmak üzere gruplandırılabilir.


Çoğu şirket yalnızca ambalajlarına odaklanır ve bu genellikle gerçek üründen çok daha düşük bir etki alanıdır. Aynı şey, birçok tasarım ekibinin sözde bir 'eko ürün' yaratmaya çalışırken aldıkları yaşam sonu odağı için de söylenebilir. Bu dar görüş genellikle bilgisiz kararlara, artan çevresel etkilere ve istenmeyen sonuçlara yol açar.


Sürdürülebilirlik veya döngüsel ekonomiyi benimseme sürecini başlatmanın en iyi yolu, bir sistem ve yaşam döngüsü düşünme yaklaşımıyla başlamaktır.


Sürdürülebilirliğe giden yolu tahmin edemiyoruz ve bu nedenle, tüm karar alma düzeylerinde daha fazla yaşam döngüsü yaklaşımına sahip olmamız kesinlikle çok önemlidir.


Ancak adil olmak gerekirse, bunların hepsi karmaşık şeyler. Dolayısıyla, Yaşam Döngüsü Analizi birçok şirket için çok yeni bir olgudur. Bununla birlikte, geçmişe göre çok daha erişilebilir. Çok daha fazla uzman, çalışma yürüten daha fazla üniversite bölümü ve çok daha fazla veri var.


Yaşam döngüsü düşüncesi nasıl yardımcı olabilir?


Yaşam Döngüsü Düşüncesi (LCT), bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini dahil etmek için üretim sahasına ve üretim süreçlerine geleneksel odaklanmanın ötesine geçmekle ilgilidir.


Bir üreticiyi herhangi bir şey olmadan önce sebep ve sonuç, sonuçlar ve potansiyel hakkında düşünmeye teşvik eden sihirli bir zihniyet gibidir, böylece alınan kararlar nihayetinde yaratılanın çevresel faydalarını en üst düzeye çıkarmaya izin verir.


Yaşam döngüsü düşünme yaklaşımı nasıl uygulanır?

Yeni şeyler öğrenmek genellikle o kadar kolay değildir (bir yetişkin olarak yeni bir dil öğrenmeyi deneyin), ancak zor olmayan yeni bir şeyler öğrenme arzusudur.

Yeni düşünme araçlarını özümsemek için işlerin nasıl yapıldığının gizli dünyasını keşfetmek istemelisiniz.


Bu rehber serisinde, bir yaşam döngüsü yaklaşımını benimsemeye nasıl başlayacağınızı hızlı bir şekilde anlatacağım.


Takipte Kalın:) 

REFERANS:
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page