top of page

ZDHC Sertifikasyonu Nedir?

Tekstil endüstrisi, çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirmek için artan bir baskı altındadır. Üretim sürecinde atık suya deşarj edilebilen tehlikeli kimyasalların kullanımı özel bir inceleme altındadır. Bu konuyu ele almak için çok sayıda girişim ortaya çıkmıştır, en kapsamlısı ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals / Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı ) Programıdır.


Program, tüketicileri, çalışanları ve çevreyi korumak için tekstil, deri ve ayakkabı endüstrilerinde sürdürülebilir kimyanın ve en iyi uygulamaların uygulanmasını desteklemektedir.


2019'da Uygulama HUB, Tedarikçiden Sıfıra Programı (eski adıyla Tesis Lideri Programı) üzerinde çalışmaya başladı. Projenin ilk aşamalarında odak noktası, ZDHC kılavuzları, platformları ve çözümleri, özellikle Kimyasal Yönetim Sistemi Kılavuzu (CMS) ile bir uyum oluşturmaktı. Bu nedenle, Uygulama HUB, CMS Endüstri Kılavuzu için dahili inceleme grubuna da katılmıştır.


ZDHC MRSL; kullanım yasağına tabi kimyasal maddelerin bir listesidir. Bu liste belli aralıklarla güncellenir ve bu güncellemeler aşağıdaki hedeflere bağlıdır.

  • ŞEFFAFLIK

  • KAPSAYICILIK

  • MEVCUT EN İYİ BİLGİ

  • TEHLİKEYİ AZALTIN

  • ETKİYİ AZALTIN

  • VERİMLİLİK


ZDHC MRSL’ye göre kısıtlanmış maddeler ve madde grupları nelerdir?


´Alkilfenol (AP) Alkilfenol Etoksilatlar (APEOs)

´Klorbenzenler & Klortoluenler

´Klorfenoller

´Azo - Boyarmaddeleri (Kısıtlı kullanımlı Amin içeren)

´Boyarmadde - Navy Blue

´Boyarmadde - Kanserojen veya eşdeğer olanlar

´Boyarmadde - Allerjenik Dispers Boyalar

´Güç tutuşurluk sağlayan maddeler (SCCP içeren)

´Glikoller

´Halojen içeren solventler

´Organotin bileşikler

´Policyclic Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)

´Perfluorinated ve Polyfluorinated Kimyasallar (PFOA & PFOS)

´Ftalatlar - orto-ftalik asit ester içeren diğer bileşikler dahil

´Bütün ağır metaller

´Uçucu organik bileşikler (VOC)


Uygunluk Süreci Düzeyleri


ZDHC MRSL uygunluk Seviyeleri 0, 1, 2 ve 3'tür. Seviye numarası ne kadar yüksekse, kimyasal formülasyon ve kimyasal tedarikçi uygulaması o kadar titiz bir şekilde gözden geçirilmiştir. Daha yüksek uygunluk göstergesi seviyelerinin, herhangi bir ZDHC MRSL kimyasal maddesinin mevcut olma olasılığının daha düşük olması, yani o ürüne ve kimyasal tedarikçiye daha yüksek güven ile sonuçlanması beklenmektedir.


Seviye 0'ın Geçici olarak tanımlandığını ve ZDHC MRSL Uyumunun Seviye 1, 2 ve 3 olarak sınıflandırıldığını unutmayın.

1 Ocak 2021'den itibaren Seviye 0 artık geçici MRSL uyumluluğu olarak değerlendirilmeyecek ve 31 Aralık 2019'dan sonra Ağ Geçidine yeni Seviye 0 tedarikçi beyanı kabul edilmeyecektir.Seviye 1


MRSL Uygunluk Seviyesi 1, üçüncü taraflarca dokümantasyon incelemesini veya verilerin Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol gerekliliklerini karşıladığı durumlarda uygunluğun kanıtı olarak kabul edilmesi için analitik bir test raporu gerektirir.


Üçüncü taraf incelemesi, en azından aşağıdakileri incelemiş olan ZDHC tarafından kabul edilen üçüncü taraf onaylayıcıdan kimyasal formülasyon için bir sertifika alarak gerçekleştirilir:


ANSI Z400.1 (2004),

ISO 11014 (1),

EC 1907/2006 (REACH),

EC 2001/58, GHS (Global Harmonized System) veya JIS Z 7250'ye göre hazırlanmış mevcut Güvenlik Veri Sayfası (SDS) : 2005 (Bölüm 1).

ISO / IEC Standardı 17050, Bölüm 1 ve 2 kılavuzlarına dayalı olarak ZDHC MRSL uygunluğunun öz beyanı.

Onaylayıcının MRSL uyumluluğunu ve SDS'nin eksiksizliğini ve kendi kendine sertifikasyonu sağlamakla ilgili olması gereken diğer bilgiler (verileri içerebilecek).


VEYA


Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol gerekliliklerini takip eden test verileri gereklidir. Bu test, formülasyonla ilgili kimyasal maddelere yönelik "akıllı test" olarak adlandırılacaktır. Bu test verileri gereklilikleri karşılamalı ve sertifikalı bir kimyasal test laboratuvarından alınmalıdır. Analitik raporlar, analiz tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacaktır.


Tedarikçiler, kimyasal analizle ilgili uygun kalite kontrol bilgilerini sağlamaya hazır olmalıdır. Bu, boş numuneler eklenmiş numuneler kalibrasyonları vb. hakkındaki verileri içerebilir.


Seviye 2


MRSL Uyumluluk Düzeyi 2 şunları gerektirir:


-MRSL Uyumluluk düzeyi 1'in tüm unsurları

-Ürün yönetiminin gözden geçirilmesi

-Üçüncü taraf onaylayıcı tarafından kimyasal tedarikçinin uygulamaları (sağlık, güvenlik ve çevre)


Bu, aşağıdakileri içerebilir, bunlarla sınırlı değildir:


-analitik test verileri

-İmalatın kalite yönetim sistemleri veya çevre yönetim sistemleri için ISO (veya eşdeğeri) standartlarına göre yürütüldüğüne dair kanıt,

-Responsible Care © girişimine bağlılık


Seviye 3


MRSL Uyumluluk Düzeyi 3, MRSL Uyumluluk Düzeyi 2'nin tüm unsurlarını ve kimyasal tedarikçiye bir saha ziyareti gerektirir. Ürün yönetimini ilk elden değerlendirir.


ZDHC MRSL Uygunluk Seviyesi Unsurları


Kimyasal tedarikçileri, üçüncü tarafların analitik testleriyle veya formülasyonun aşağıdaki seviyelerden birini karşıladığına dair sertifika alarak bir kimyasal formülasyonun ZDHC MRSL gerekliliklerine uygunluğunu gösterebilir.

Sertifikasyon kuruluşları, uygun iş ve yönetim uygulamalarını destekleyen bilgiler ve sertifikalarının bir veya daha fazla uygunluk seviyesinin gerekliliklerini nasıl doğruladığına dair bir açıklama sağlayarak ZDHC kabulü açısından değerlendirilebilir.


Bu sistemlerin tekstiller için deri ve kaplamalara göre daha iyi geliştirildiği kabul edilmektedir, ancak bu kılavuzu yayınlayarak ZDHC Programı, sertifika verenlere bu sektörde bir boşluk olduğuna dair bir sinyal göndermekte ve bu sistemlerin geliştirilmesini teşvik etmeyi ummaktadır.


Bu, bir kimyasal formülasyonun Seviye 2'de bir sertifika elde etmek için önce Seviye 1'de bir sertifikaya sahip olmasına gerek olmadığı anlamına gelir. Gelecekte ZDHC, Seviye 3'ün ötesinde bir uygunluk seviyesi geliştirmeyi planlamaktadır.


Bu Seviye "3+", bir formülasyonun tam bir incelemesini içerecek ve daha güvenli kimya ve bu tür sistemlerin geliştirilmesine yönelik sürekli iyileştirmeyi ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayacaktır.


Şu anda hiçbir sertifika sistemi, inceleme sürecinin bir parçası olarak bir saha ziyareti içeren tam bir tarif formülasyon ve tam bir Ürün Yönetim incelemesi gerçekleştirmemektedir.


 

REFERANSLAR;


https://www.roadmaptozero.com/post/zdhc-releases-mrsl-conformance-guidance


https://www.roadmaptozero.com/input


https://uploads-ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5f59c243f68f8254018eb117_ZDHC%20Annual%20Report%202019.pdf


https://uploads-ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5db6e90231f45327039998f7_ZDHC_MRSL_Principles_and_Procedures.pdf
2.055 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page